Työpajoissa käydään läpi asiakkaan julkaisujen ja muun viestinnän tilanne ja uusien välineiden tarve. Mitä teemme ja kenelle? Mikä on verkkoviestinnän ja painetun viestinnän suhde?